suser

sözlük "user"*, sözlük kullanıcısı; "sözlük'ün s'si + user = suser"... ekşi sözlük'ten çıkma bir kavramdır.

(bkz: turklish)
(bkz: ben yaptım oldu)
bazı işletim sistemlerinde**** " super user" kısaltması anlamına gelen " su" açılımı olduğu da rivayet olunur.*