takımada

en az iki adadan oluşan, birbirlerine yakın adalar topluluğuna denir.

wiki: http://tr.wikipedia.org/wiki/Tak%C4%B1ma...
bazı yerlerde taşak yerine kullanılan kelime.
bir diğeri için (bkz: takım taklavat)