taksonomi

sınıflandırma bilimi, bilimin sürekli gelişmesi ve elde edilen bilgilerin kolay ulaşılabilitesini artırmak için doğan tasniflenme ihtiyacını gideren bilim dalı...
her şeye burnunu sokan aristo ilk örneklerini vermiştir,bu o kadar basit bir tasniftir ki, bitkiler, "ağaç ot çalı" diye gruplara ayrılır....rönesans döneminde aldrovandi , hemen ardından john ray de üzerine düşsede bu konunun üzerine bunlar sadece alfabetik tasniften öteye gidememiştir..
şu an kullanılan çiftli adlandırma yöntemini carolus linnaeus species plantarum adlı eserinde ilk defa ortaya atıp kullanmıştır... daha sonraları evrim teorisiylede gittikçe gelişmiştir...
insan ise bu adlandırmada homo sapiens diye adlandırılır...