tanımlamak

latincede identify, describe ve define eylemleriyle kullanılır.
ancak, üçünün de yeri ayrı ve farklı bir tanımlamayı gösterir.
türkçede ise, ne yazık ki, böyle bir kavram için tek bir "tanımlama" terimi kullanılır.
belirtmek, açıklamak ve tarif etmeyi içeren bir eylemdir. *