tasavvuf

şeri olan tarafından hep tehlikeli bulunmuş , sürekli yeraltında kalmaya zorlanmış , felsefi anlayış . varlığı şeri hükümlere göre değil kendi iç dinamiklerine göre açıklayan , özellikle sosyal hayatın dinamikleri hususunda şeriattan ayrılan kuramsal yapı.
bilgiyi batıl ( dış ) ve batın ( iç ) şeklinde ikiye ayıran , batılı dışlayıp batın olana kucak açan felsefi hareket.
6 Entry Daha