telsiz

radyo dalgaları* kullanmak vasıtasıyla hem "alıcı" hem de "verici" şekilde, karşılıklı iletişim cihazıdır.

(bkz: trac)
(bkz: telsizcilik)