temyiz kudreti

hukuk terminolojisinde kullanılan arapça kökenli bir terimdir.
temyiz kudretine sahip olmak, bireyin, kendisi için iyi ve kötü olanı ayırt edebilme iradesine ve muhakeme gücüne sahip olması anlamındadır.
türkçesi, "baliğ olmak"tır.
temyiz kudretine sahip olan kişiye, (bu fiilin sıfat hali olarak) "mümeyyiz" denir.