teras

bir yapının damında çevresi, üstü açık yer.