the girl with the red scarf

selvi boylum al yazmalım adlı atıf yılmaz filminin uluslararası gösterimlerde kullanmış olduğu isim.
(bkz: selvi boylum al yazmalım)