the leather boys

kanada asıllı yönetmen sidney j. furie'ın oldukça ses getiren ve tartışmalara da yol açan eşcinsel kültü.(1964)

eşcinsel bir motorsikletçi ile rock ve rock alt kültürünün işlendiği film; ingiliz sinemasındaki en iyi işlerden biri sayılabilir. amerika'da engellemelere maruz kalan film; ingiliz sineması içinde dönüm noktalarından biri olmuş; 70'lerin eşcinsel akımları ve sinemada underground hippie eğilimleri için örnek teşkil etmiştir.