tongaya düşmek

tuzağa düşmek, gafil avlanmak, yem olmak.