tonoz

salon, oda, koridor gibi herhangi bir mekânın üstünü örtmek amacıyla taş, tuğla ya da beton kalıpla oluşturulan, kavisli tavan örtüsüdür. dilimize, yunancada "kubbe" anlamına gelen tholos sözcüğünden geçmiştir.
tuğla veya harçla örülmüş, koni biçimindeki tavan örtüsü.