trans dayanışma ağı

trans bireylere destek veren bir facebook oluşumu.

https://www.facebook.com/groups/742534052428507/