tuğba

cennette bulunduğuna inanılan kökü yukarıda dalları aşağıda büyük bir ağaç