türk ayılarından altı sıfır atılması

tamamen desteklemediğim, amacına ulaşırsa kan çıkaracağım kampanya