türk cephesi

her halde dhkp-cdir. zira ben başka hem türk hem cephe olan örgüt bilmiyorum. ama benim cahil olmamla da ilgisi olabilir.