türk eğitim vakfı

bağımsızlığını kaybetmiş kuruluşlardan biridir.
bursunu ihtiyacı olanın değil vakıfta tanıdığı olanın aldığı kuruluştur.