türkler ve islam

bize anlatılandan çok daha farklı ilişkiye sahip iki kimliktir.

yıllarca bize türklerin nasıl güle oynaya, nasıl da koşa koşa müslüman oldukları anlatılır. başka türlüsünü düşünemeyiz bile. halbu ki türklerin islamiyet öncesi inançlarının ve toplumsal yapının islamiyetle ve islamiyet içindeki yaygın a rap tandanslı toplumsal yapıyla alakası yoktur.

türkler kılıç zoruyla müslüman edilmiştir, hatta halifelikten o kadar çok çekmişlerdir ki, ilk türkler halifenin inadına şii mezhepleri tercih etmişlerdir.