üçüncü osman

üçüncü osman, tarihimizde kadından nefreti ile tanınmış bir padişahtır. sarayda dolaşırken cariyelerle karşılaşmak istemediği için ayakkabılarının altına demir kabaralar taktırmıştı. kabaralardan çıkan sesi duyan cariyeler padişahın geldiğini öğrenip yoldan çekiliyorlardı. bu padişah müzikten de nefret ettiği için, bütün müzisyenleri saraydan uzaklaştırmıştır.

kaynak: tarihimizdeki garip olaylar kitabı.
56 yaşına kadar kafeste olma özelliiği olan bir padişahtır .
osmanların üçüncüsü.