umurumda değil

önemsenmeyen, ciddiye alınmayan şeylere/ durumlara söylenir.