umut çocukları derneği

umut çocukları derneği, aile ortamından kopmuş sokaklarda yaşayan, sorunlu, maddi manevi yardıma muhtaç olup kötü koşullarda çalıştırılan evinden kaçmış, uyuşturucu madde (tiner, esrar, eroin, alkol vb.) bağımlısı olan çocuk ve gençleri bu olumsuz davranış ve alışkanlıklarından arındırıp topluma ve ailelerine kazandırmak, bu amaçla özel ve tüzel kuruluşlarla işbirliği yapmak; özellikle sokağa terk edilen ve buralarda yaşayan çocuk ve gençlerin barınma sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, bunlara iş ve meslek edinme konusunda olanaklar yaratmak (iş atölyeleri kurmak), aileleri yanında yaşayan fakat olumsuz koşullarda yetiştirilen , maddi imkânsızlıklar içinde olan sokaklarda çalıştırılan çocuklara ve ailelerine ulaşarak çocuğu tüm olumsuz koşullardan arındırmak için çaba göstermek, çocuğa ve aileye maddi ve manevi yardımda bulunmak. bu gibi çocuk ve gençlerin aileleriyle ilişkiye geçip sorunlarının birlikte aşılmasını sağlayarak onları ailelerine ve topluma kazandırmak doğrultusunda çalışır.arıca derneğin amacı doğrultusunda kurulmuş veya kurulacak vakıflarla maddi,manevi dayanışma içine girmek , çocuk polisi emniyet kayıplar bürosu ,sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu ile işbirliği yapmak. yine aynı amaçla yabancı ( yurt dışındaki ) dernek ve vakıflarla iletişimi ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

gerçekleştirilen ve halen gerçekleştirilme aşamasında olan dernek projeleri;

çamaşırhane projesi
sağlık taramaları
mum atölyesi projesi
gençlik evi projesi
kamp projesi
dr. mete ersoy kültür ve eğitim projesi
gece barınağı projesi
bakırköy belediyesi umut çocukları ilk adım istasyonu
ajanda projesi
yerinde ve zamanında çözüm projesi
kırsal kesim okul onarım projesi
kendine yardım atölye projesi
umut çiftliği projesi
benim dünyam projesi
kurtuluş projesi
yaşamın sokak yüzü projesi
hsbc tiyatro projesi
kış eylem planı projesi
sokağın yaşam yüzü projesi
bana elini ver projesi
önleyici ve engelleyici tedbirlerle eğitime katkı projesi
ahmet özhan konser projesi

http://www.umutcocuklari.org.tr/