üniformanın çekiciliği

yadsınamaz bir gerçektir.
üniformanın bize hatırlattığı güç, düzen, otorite, hiyerarşi, egemenlik gibi kavramları düşünürsek, üniforma fetişizminin arkasında, bilinçaltında pusuya yatmış bastırılmış mazoşizmi ya da bastırılmış sadizm'i görebiliriz.

edit: anam, bilimsel bir tanım olsun diye amma kastım. gece gece freud'mu dürttü beni ne?

çok uçlardaki kutuplar arasında dolaştığım tutku.

her yeri toprağa ve kire bulanmış bir işçi tulumundan gayet şık ütülü vücuda iyi oturmuş bir takım elbiseye kadar duyularımı hop hop hoplatan geniş bir alanı var. istisnaları askeri ve polis üniformaları bunları çekici bulmuyorum.

en favori olanım da postacı, infaz kurumu memuru ve bazı özel restoran garson üniformaları. böyle yavaş yavaş üzerinden çıkarıp; sonra üniformayı parçalamaya doğru giden hareketlerle hafif sertlik uygulayıp, hayvan gibi sevişmek mesela.*