ürümek

havlamak, ulumak anlamlarına gelen öz türkçe bir söz, eylem bildirgeci, fiil.

(bkz: it ürür kervan yürür)