üstünlük kompleksi

1 Entry Daha
seçilerek sınıf başkanı olan bir öğrenincinin, onu seçen arkadaşlarını ve okuldaki tüm diğer başkanları yetersiz görüp, okul idaresince onaylanmamış, var olmayan başkanların başkanı makamını yaratarak tüm sınıflarda hakimiyetini kendince ilan etmesiyle kendini gösterebilir.