utanmaz

utanma duygusu olmayan herkes için kullanılır.