uyumayın ulen

genelikle gecenin bir yarısı düğünü, sünneti, kınası olan kişilerin ısrarla söyledikleri sözdür.