uz

türkçe masalların kadim tekerlemesinin ana parçalarından biridir:

(bkz: az gittik uz gittik dere tepe düz gittik)