vahiy

vahiy gelmesi durumu. dinsel anlamda, vahiyden kasıt genellikle gaipten haber gelmesidir. vahiy yanlızca birinci merciden haber verilmesidir, bu da anlamsızdır. mesela, eğer tanrı bana bir şeyleri vahiy ederse bu bana gaipten gelmiş bir haber olurdu. eğer ben tanrının bana söylediğini bir başkasına söylersem, bu haber sadece kulaktan dolma bir haber olurdu. eğer bu kişi benim söylediğime inanırsa, tanrının değil benim söylediklerime inanmış olacaktı yani benim doğrularıma güvenecekti.