varsıllık

zenginlik anlamında kullanılır.

örnek cümle... "türkçenin yabancı sözcük ve kurallarından arınarak aslındaki varsıllığına / üretkenliğine kavuşmasının, toplumu derinden kirizmalayacağını tasarlıyorlardı."