vatansever

en basit tanımıyla, vatanını, yurdunu seven kişi demektir.

farsça'dan gelen perver ekiyle vatanperver olarak yazılır ve söylenirdi eskiden.
misafirsever (konuksever)-misafirperver gibi.