vegan dövüşçüler

kulp: (bkz:#388684)

insan otçul değildir! insan etçil de değildir! insan, omnivor (hepçil, hem etçil hem otçul) bir türdür. bu hepçillik çeşitli derecelerde olabilir ve bu bireyden bireye değişebilir. kimi insan etçil ağırlıklı hepçildir; kimi otçul ağırlıklı hepçildir. buna tür içi çeşitlilik adı verilir. spesifik olarak, omnivor diğer hayvanlarda da yaygın olarak görülen bir davranışsal çeşitliliktir. davranışsal çeşitlilik sadece beslenme konusunda görülmez; bundan çok daha yaygın bir konudur. beslenme konusunda tamamen otçulluk (vejateryenlik) da ve tamamen etçillik (karnivorluk) de gerekli besinlerin alınması açısından çeşitli riskler doğurur. bunun sebebi, türümüzün evrimsel geçmişidir ve hepçil olduğu gerçeğidir. bu yüzden insan bu ikisi arasındaki dengeyi kurabilmelidir. *