verilmiş sadakamız varmış

hep verildiği söylenen ama aslında hiç verilmeyen sadakadan bahsedilen söz.