we are all capulchu

rock miti patti smith tarafından 28 mayıs 2013 taksim gezi parkı direnişi"ne destek olmak için ortaya atılmış yazılı söylemdir.

çoğu yurdum sanatçı müsvettesi, çıkarları gereği bilmiyormuş gibi davrandığı direnişten; günler sonra ekmek yeme derdine düşerken, pati sadece insancıl saiklerle tepkisini göstermiştir. dünya çapında ses getirmiştir.

http://www.facebook.com/geziparkidirenis...