while my guitar gently weeps

şarapsız dinlenmemeli.
i look at you all see the love there that’s sleeping
tamamen sana bakıyorum, orada uyuyan aşkı görüyorum

while my guitar gently weeps
gitarım usulca ağlarken

i look at the floor and i see it need sweeping
yere bakıyorum ve süpürülmesi gerektiğini görüyorum

still my guitar gently weeps
gitarım usulca ağlarken

i don’t know why nobody told you
bilmiyorum neden kimse söylemedi

how to unfold your love
aşkını nasıl göstereceğini

i don’t know how someone controlled you
bilmiyorum biri seni nasıl yönetti

they bought and sold you
seni aldılar ve sattılar

i look at the world and i notice it’s turning
dünyaya bakıyorum ve döndüğünü farkediyorum

while my guitar gently weeps
gitarım usulca ağlarken

with every mistake we must surely be learning
her hatayla kesinlikle öğreniyor olmalıyız

still my guitar gently weeps
gitarım usulca ağlarken

i don’t know how you were diverted
bilmiyorum dikkatin nasıl dağıldı

you were perverted too
sapkındın da

i don’t know how you were inverted
bilmiyorum nasıl tersine döndün

no one alerted you
kimse seni uyarmadı

i look at you all see the love there that’s sleeping
tamamen sana bakıyorum, orada uyuyan aşkı görüyorum

while my guitar gently weeps
gitarım usulca ağlarken

i look at you all
hepsine bakıyorum

still my guitar gently weeps
hala gitarım usulca ağlıyor
bu şarkı, bu insanlar, bu video, bu an... her neye inanıyorsanız ona şükür ettiriyor.