yarasa

bacaklarindan asili sekilde duran, uyuyan, yasayan uçan memeli hayvan.