yasa tasarısı

hükûmet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni.