yaygın eğitim

örgün eğitim sisteminin kapsamı dışında olan her türlü eğitim-öğretim etkinliğini kapsar.
yetişkinlere dönük özel kurslar, halk eğitimi merkezlerinin hizmetleri,...vb. bu kapsamdadır.

(bkz: yaşamboyu öğrenme)
(bkz: yetişkin eğitimi)