yazarken cümle sonuna iki nokta koymak

avamlık nokta ile belirlenirse avamız ikimiz de türküsünü akıllara getiren yurdum elegant insan bayanatı!
üç noktanın fazla sanatsal kaçtığı cümlelerde yaptığım eylem. ya da yakınma, sitem cümlelerinde.
dil bilgisi açısından; üç nokta, yarım kalmış cümleler için kullanılırken tek nokta biten cümlelerin sonuna konur. iki nokta yan yana şekilde yoktur.
anlamsal açıdan tek nokta ciddiyettir, üç nokta halinden bezmişliktir veyahut özlemdir. iki nokta ise kelimelerin kifayetsiz kalmasıdır.