yedek ödenek

tanım: merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, 5018 sayılı kanuna ekli (i) sayılı cetvelde yer alan idarelerin bütçelerine aktarılmak üzere maliye bakanlığı bütçesine konulan ve genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisini geçmeyen ödenektir. bütçe kanunlarında belirtilecek hizmet ve amaçlar için gerektiğinde genel ve katma bütçelere aktarma yapılmak üzere maliye bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde yedek ödenek bulundurulabilir. bu ödeneklerden aktarma yapmaya maliye bakanı yetkilidir. personel giderleri ödeneği, yatırımları hızlandırma ödeneği, kur farklarını karşılama ödeneği, yedek ödenek, ilama bağlı borçları karşılama ödeneği, özellikli giderleri karşılama ödeneği örnek olarak sayılabilir.


ülkemizde yedek ödeneklerde başbakanlık diğer tüm bakanlıklardan yaklaşık 10 kat daha fazla yedek ödenek harcaması görülmektedir. bu ödeneklerin nereye gittiği ise maliye bakanlığında halka arz edilmemektedir.