yeğ

(bkz:#246144)'deki örnekte görülebileceği gibi, yeğ, "tercih edilen", "bir diğerinden ötekini üstün gören" anlamlarını taşır.