yıl

ocak ayının birinde başlayıp aralık ayının otuz birinde sona eren on iki aylık dönem, sene.
ortalama olarak 365,25 günlük zaman dilimi. 365 günden oluşur ve dört yılda bir, 0,25'lik gün parçalarının tamamlanıp 29. gün olarak şubat'a eklenmesiyle 366 güne erişir.

(bkz: ışık yılı)