yineleme

yineleme (reduplication) tabanın belirli bir parçasını ya da tamamını yineleyerek bu tabandan türetim veya çekim yapma işidir.
örnek verecek olursak: pempe ) pespembe, dolu ) dopdolu gibi.

yinelemeyi ikiye ayırabiliriz:
1.tam yineleme (total reduplication): sözcüklerin olduğu gibi yenilenmesidir. örneğin, hızlı hızlı (yürümek), ev ev (dolaşmak) vb.

2. yarı yineleme (partial reduplication): yinelemenin parçasaldır. sözcüğün tamamı yinelenmez. örneğin, sapsarı, bembeyaz, apaçık gibi.

yineleme genelde sözcüklerin anlamını kuvvetlendiren bir süreç olmakla birlikte bunun tersi de söz konusu olabilir. yineleme genel olarak aşağıdaki gibi işler:

1. miktarı artıran yineleme (augmentation): bu yinelemede söz konusu sözcüğün miktarı nicelikse lolarak artar: örenğin, endonezya dilinde "buku" kitap demektir. bu kelimeyi tam olarak yinelersek yani "buku buku" dersek kitaplar demiş oluruz, yani kelime çoğul olur. aynı şekilde malay dilinde rumah (ev) ) rumah rumah (evler).

2. anlamı niteliksel olarak kuvvetlendirme (intensification): bu yinelemde sözcüğün anlamı kuvvetlendirilir. örneğin mavi) masmavi, dolu) dopdolu örneklerinde olduğu gibi.

3. anlamı zayıflatma (diminuation): bu durumda kelimenin anlamı zayıflatılır. 2'deki sürecin tersidir. örneğin, endonezya dilinde "anak" çocuk anlamına gelir bu sözcüğü yenilersek "anak anak" küçük çocuk, bebek anlamına gelir.
bu şarkıyı öğrendiğim iyi oldu. yineleme için çok eğlenceli bir örnek oldu.