yiv

bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya çıkıntı.