yoğurgun

yaşanılan yoğunluğun vermiş olduğu yorgunluk hissini anlatan, polimerize edilmiş kelime...