yüce divan

anayasa mahkemesi'nin, yasama ve yürütme organlarının üyelerini yargılarken aldığı sıfat veya unvan.