yüz numara

galat-ı meşhur bir söz öbeği olup, tuvalet, kenef, hela, ayak yolu vb. karşılığı kullanılır.
türkçe'ye fransızca üzerinden, osmanlı imparatorluğu'nun son dönemlerinde girmiştir.
fransızca, 00 (sıfır sıfır) yani numarasız olarak kullanılan tuvalet sözcüğü karşılığı olan kısaltmanın aslı "sans numéro" yani numarasızdır. "cent numéro" ile yani yüz (100) numara ile aynı şekilde telaffuz edildiğinden, bir çeviri hatası olarak, dilimize numarasız veya çift sıfır, 00 olarak girecekken, yüz numara olarak girmiş ve galat-ı meşhur olmuştur.

(bkz: wc)