zayi

kayıp, kaybedilmiş, elden çıkmış anlamlarında yitmek. kayıp olmak