zihaf

aruzda, vezin gereği, kapalı heceyi acık okuma.