zırıl zırıl

çok feminen. kendini belli eden.
iki anlamsız kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu anlamlı ikileme.
"bolca" anlamı taşımaktadır aynı zamanda.
aşırı olma hali, böyle fazla çok fazla olma durumu, hem de yayılıp etrafa sıçramalı.

homofobik homoseksüeller tarafından, kendi hemcinslerini iğnelemek için kullanılıyor oluşu da ayrıca manidar.
zırıl zırıl bir aşk