zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü

zürefa'dan olan bir kadının, düşkün yani düşmüş, paraca fakirleşmiş zamanlarında, kışlık giysi alamaması nedeniyle, yazlık giysileriyle dolaşması yüzünden türetildiği rivayeti olan bir atasözü. paraca fakirleşme nedeninin de, kendi cinsinden olan sevgililerine yedirdiği paralardan olduğu aşikardır.

bir başka rivayet ise, zariflikten ve dikkat çekme arzusundan zürefa mensubunun kışın bile beyaz veya benzeri çarpıcı bir renkte elbise giymesi. bir tür kodlama da olabilir bu. kendini belli edip, meyli olanları çekme çabası...